ARHaiku sa mesta susreta

Kao vid podrške svim prethodnim inicijativama vezanim za obnovu Železničke stanice, poput pesničko-likovnog konkursa VOZ, u sklopu novosadske promocije petog broja Tristotrojke, organizovan je haiku izazov za posetioce – tri stiha na temu arhitekture. Haiku poezija nastala na licu mesta postala je deo izložbe u holu ispred Kino sale, a od sada se može pročitati i na ovom portalu.

Vizija apsurda ili o radionici Znaš Kak’ Vele – SAJAM!

Apsurd, slučajnost i kontradikcija. Naša je stvarnost sazdana od slučajnog i planiranog, neočekivanog, komičnog, tragičnog, nevjerojatnog i sasvim običnog života u svoj svojoj rutini i banalnosti. Nije li, u suštini, projektiranje za slučaj apsurda stvarnije od onog za model savršene zajednice, uzvišenoga društva? Projektira li se grad za običnoga čovjeka ili za moćnika s pečatom?