RE:EASA priča: Epilog

Pripremila 303 ekipa

Prije točno tri mjeseca objavili smo Pismo organizatora, kako bismo pripremili buduće Eašane (uključujući i nas same) za životno iskustvo naziva European Architecture Students’ Assembly (EASA). Deset dana kasnije našli smo se na tlu Rijeke, pokušavajući dati svoj doprinos zajednici na različite načine. Danas objavljujemo Epilog u nadi da ćemo na ovaj način inspirirati nove studente da se pridruže našoj velikoj besramnoj obitelji.

 

RE:EASA

“There is no aesthetics without ethics.” – EASA Croatia

Priča počinje prije dvije godine kada je grupa studenata s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, uz ostale timove, aplicirala svoju ideju domaćinstva skupa EASA 2018. Grad njihovog izbora je bila Rijeka, post-industrijska urbana džungla puna kontradikcija i snova koji čekaju da budu ostvareni. Predložena tema skupa je ujedno predstavljala pitanje i odgovor za budućnost samog skupa – prefiks ‘re’ koji zahtjeva nov način razmišljanja o mreži te o njezinim vitalnim komponentama. Žurnost globalne klimatske krize se obrušava kako na arhitekturu, tako i na studente arhitekture. Povući liniju između potrebe i luksuza te re:evaluirati otpad kao fenomen koji se neizbježno pojavljuje tijekom te na kraju svake EASA-e. S odlučnošću, imaginacijom te čistom odvažnošću hrvatskog tima, Rijeka je postala domaćin skupa EASA.

Uistinu, Grad koji teče je postao naša kreativna muza te naš pravi dom ovoga ljeta. Iza njegovih hladnih industrijskih ljuštura leži nevjerojatno skromna i draga duša njegovih građana. Prirodne ljepote hrvatske obale pozdravljaju eklektičnu urbanost svoga industrijskog centra. Ovo je mjesto na kojemu se svi ekstremi miješaju kako bi stvorili titravu nijansu narančaste boje. Rijeka utjelovljuje sve što je dobro na Balkanu (i sve dobro od čovječanstva), ono što je RE:EASA težila zrcaliti tijekom dva tjedna.

 

 

NAUČITE NAŠ JEZIK

“Re:discover a sense of self beyond ego.” – RE:EASA Manifest

Kako biste bolje razumjeli što je EASA, pripremili smo petnaest definicija najkorištenijih naziva koji su univerzalni za svaki EASA skup:

1° Eašanin
Osoba koja čini dio internacionalne mreže studenata arhitekture koji je okupe na događaju zvanom EASA.

2° Skup
Samoorganizirajući, dvotjedni skup šestotinjak Eašana iz više od pedeset zemalja.­­ Skup je glavni događaj zajednice te se održava svakog ljeta uzastopno od 1981. godine (Liverpool, Engleska). Danas EASA predstavlja jedno od najvećih okupljanja studenata arhitekture u svijetu. Ponekad se održi i manje okupljanje pod imenom Small European Architecture Students’ Assembly Meeting (SESAM).

3° Zajednica
Jezgra EASA skupa. Zajednica kreira ugodnu atmosferu koja je samoodrživa energijom i dobrom voljom svojih individualaca te njihovim osobnim vezama s drugim članovima spomenute zajednice. Ona je nehijerarhijska te je moralno vođena EASA Guide-om. Članovi zajednice se okupljaju na sastancima (Community Meetings) kako bi raspravljali o planovima, rasporedima te ostalim dnevnim temama. EASA Forum ima ulogu okupljanja članova zajednice kako bi vodili diskusiju o temeljnim osobinama EASA-e, njezinom održivom razvoju u budućnosti te o problemima arhitektonske edukacije diljem Europe.

4° Radionice
Glavni fokus skupa. Studenti te mladi arhitekti s i bez prethodnog iskustva mogu se prijaviti kako bi postali voditelji radionice. Sveobuhvatan cilj radionica je unaprjeđenje EASA zajednice te pokušaj stvaranja ostavštine onoj zajednici koja živi u blizini EASA smještaja. Neke od esencijalnih, uzastopnih infrastrukturnih radionica su: Tapaland, Umbrella, EASA.tv te EASA.fm.

5° Smještaj
Privremeni smještaj EASA zajednice je tijekom godina poprimao različite forme. Održavanje smještaja je ovisno o osobnoj odgovornosti svakog Eašana te svaki mali trud kreira pozitivan domino efekt na čitavu zajednicu. Osim Ljubavi i Dragosti, Tokeni se koriste kao službena valuta staništa. Cijena participacije varira po godinama, državama te vlastitoj ulozi na EASA skupu.
Kako biste saznali više o povijesti smještaja EASA skupova, pročitajte ovogodišnji
Kišobran.

6° Organizatori
Osobe koje su odabrane kao domaćini EASA-e u svojoj zemlji te su odgovorne za organizaciju događaja, procesa koji traje dvije godine.
Organizatori su superheroji EASA zajednice.

7° Nacionalni kontakti
Osobe koje na sebe dobrovoljno preuzimaju odgovornost okupljanja studenata iz svojih matičnih država te vode svoje nacionalne timove.
Svake se godine održava tzv. Intermediate National Contact Meeting (INCM) na kojemu se odabiru organizatori one EASA-e koja će uslijediti za dvije godine. Na tom skupu nacionalni kontakti jednoglasno odabiru buduće organizatore te donose temeljne odluke o budućnosti zajednice.
Nacionalni kontakti su duhovne vođe EASA zajednice.

8° Tutori
Osobe koje su odabrane od strane organizatora koje vode radionice. Poziv za tutore se objavljuje na početku svake godine.
Skup naziva Intermediate Tutor Meeting (ITM) se održava osam mjeseci prije svake EASA-e te služi kao događaj koji ima zadaću educirati i inspirirati potencijalne tutore o temi i lokaciji nadolazeće EASA-e.
Tutori su kreativni genijalci EASA zajednice.

9° Participanti
Osobe koje su odabrane od strane NC-ijeva kako bi participirali u radionicama te predstavljali svoju državu na samom skupu. Zajednica se velikom većinom sastoji od participanata. Poziv za participante se objavljuje nakon poziva za tutore.
Participanti su kreativna čuda EASA zajednice.

10° Helperi
Osobe koje su odabrane od strane organizatora kako bi bile njihov produženi sistem pomoći. Poziv za helpere se objavljuje nakon poziva za participante. Helperi su dobrodošli ostati nekoliko dana prije te nekoliko dana poslije glavnoga skupa.
Helperi su anđeli EASA zajednice.

11° Gosti
Osobe koje su odabrane od strane organizatora kao privremeni stanari zajednice. Poziv za goste se objavljuje nakon poziva za helpere.
Gosti su partijaneri EASA zajednice.

12° Nacionalni timovi
Svi nacionalni timovi su neprofitne organizacije. Sedam participanata iz svake države formira nacionalni tim te je svaki od njih slobodan prilikom odabira radionica. Radionice se odabiru tijekom događaja zvanog Workshop Fair. Nacionalnim je timovima tradicionalno pripisano nekoliko dužnosti tijekom EASA-e. Također, svaki nacionalni tim servira vlastitu nacionalnu hranu i piće tijekom večeri pod nazivom National Evenings. Oni također mogu formirati natjecateljski tim koji će se boriti za domaćinstvo budućih EASA-a te INCM događaja.
RE:EASA je ukupno okupila 49 nacionalnih timova iz čitave Europe i izvan nje: NASA (Indija), CLEA (Latinska Amerika) te Internacionalni tim.

13° Dinosi
Naziv osmišljen kako bi opisao Eašane koji su aktivni članovi zajednice već dugo, dugo vremena (barem polovicu desetljeća). Oni se katkad sastaju i izvan EASA-e na čudnim skupovima naziva svadbe.

14° EASA Spirit™
Naziv koji je osmišljen kako bi opisao jedinstveni osjećaj pripadanja EASA zajednici.
Kako biste saznali više o Spirit-u ovogodišnje RE:EASA-e, pročitajte
ovo pismo napisano iz perspektive organizatora te ovaj esej napisan iz perspektive helpera.

15° EASA Blues™
Naziv koji je osmišljen kako bi se opisao jedinstveni osjećaj nostalgije za EASA zajednicom. Nakon provođenja dva zajednička ljetna tjedna, Eašani obožavaju mučiti jedni druge s emocionalnim pričama, fotografijama te video zapisima u opskurnim Facebook grupama tijekom ostatka godine.
Kako biste saznali više o Blues-u, pročitajte ovaj članak sa EASA 2013 u Žužembergu, Sloveniji.

 

POSTANI ČLAN RE:ZAJEDNICE

 “What role will EASA play in your future?” – radionica Nudge

Jednoga ćeš dana pogledati iza sebe i shvatiti da ne možeš zamisliti kakav je tvoj život bio dva tjedna prije tog trenutka. Osjećat ćeš se kao kod kuće sa nekoliko stotina ljudi koje nikada nisi susreo te na mjestu kojega nikada nisi posjetio. Tvoj doprinos zajednici će ostaviti trajan ožiljak na tebi. Osjećat ćeš se ponosnim dok snažno grliš svojega novog prijatelja na dan tvoga odlaska.

EASA je živa svugdje i nigdje u isto vrijeme. Ona je nedodirljiva zraka svjetlosti koja se rasipa i nestaje, samo kako bi opet nastala, još svjetlija, negdje nanovo. Željet ćemo se pridružiti te dopustiti da nas preuzme genius loci. Skup može biti privremen, no EASA Spiritostaje zauvijek unutar svakog Eašana. Priča počinje sa doviđenja.

 

Hvala vam, Alexandra Kononchenko i Simon Sais, za uvodni video. Pogledajte naš foto album ovdje.
Hvala, EASA Croatia, za sve.

 

Pročitajte naše re:portaže o ovogodišnjim radionicama:

re:MAP
Nomads
Suspense
Spotlight
Masonry
Rijeak
Augmented Experience
Level Up (uskoro)
RE:ROOM (uskoro)
EASA Archive (uskoro)
AL (uskoro)